WARTO NAM ZAUFAĆ

Grupa Transbruk, tj. grupa spółek mających na celu wzmocnienie pozycji spółki Transbruk Barczyńscy na rynku budowlanym w obszarze działalności operacyjnej. Każda ze spółek to niezależne organizacje, których celem jest tworzenie synergii pomiędzy działaniami spółek oraz minimalizacja ryzyka finansowego.